Այս պահին ամսաթիվը և ժամանակը՝ 18 սպտ 2018, 23:14

  • Կայքի մասին
    Կայքում օգտագործվող եզրերի, արդեն ստեղծված և ստեղծվելիք ֆորումների, նրանցում տեղադրվող թեմաների մասին
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    1 Թեմաներ
    10 Գրառում
    Վերջին գրառումը Մուշեղ Անցնել վերջին գրառմանը
    14 հլս 2013, 20:21
  • Կայքի նպատակները
    Կայքի նպատակների, նրանում ներառված ֆորումների, ֆորումներում արծարծվող թեմաների մասին և այլն
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    1 Թեմաներ
    2 Գրառում
    Վերջին գրառումը val999 Անցնել վերջին գրառմանը
    07 հլս 2013, 12:13
  • ՍԱՐՔԵՐ
    Թեմաներ
    Գրառում
    Վերջին գրառումը
  • Microsoft Windows 10
    Քննարկումներ՝ Microsoft Windows 10 գործավար համակարգի վերաբերյալ
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    0 Թեմաներ
    0 Գրառում
    Գրառումներ չկան
     
  • Microsoft Windows 8
    Քննարկումներ՝ Microsoft Windows 8 գործավար համակարգի վերաբերյալ
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    2 Թեմաներ
    15 Գրառում
    Վերջին գրառումը val999 Անցնել վերջին գրառմանը
    29 հնս 2015, 12:25
  • Microsoft Windows 7
    Քննարկումներ՝ Microsoft Windows 7 գործավար համակարգի վերաբերյալ
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    4 Թեմաներ
    8 Գրառում
    Վերջին գրառումը val999 Անցնել վերջին գրառմանը
    07 օգս 2015, 19:29
  • Microsoft Windows XP
    Քննարկումներ՝ Microsoft Windows XP գործավար համակարգի վերաբերյալ
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    6 Թեմաներ
    106 Գրառում
    Վերջին գրառումը val999 Անցնել վերջին գրառմանը
    21 փետ 2016, 10:30
  • Windows 8 / 7 ի Ոճավորում / Ձևափոխում ( Оформление )
    Ֆորումում քննարկվում է այն ամենը, ինչը կապված է Windows 8 / 7 ի գրաֆիկական ներկայացման, ոճավորման / ձևափոխման ( Оформление ) հետ՝ Ողջույնի էկրան, բեռնավորման էկրաններ, ոճավորման թեմաներ, տեսողական ոճեր, պահուստներ և այլն...
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    0 Թեմաներ
    0 Գրառում
    Գրառումներ չկան
     
  • Windows XP ի Ոճավորում / Ձևափոխում ( Оформление )
    Ֆորումում քննարկվում է այն ամենը, ինչը կապված է Windows XP ի գրաֆիկական ներկայացման, ոճավորման / ձևափոխման ( Оформление ) հետ՝ Ողջույնի էկրան, բեռնավորման էկրաններ, ոճավորման թեմաներ, տեսողական ոճեր, պահուստներ և այլն...
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    0 Թեմաներ
    0 Գրառում
    Գրառումներ չկան
     
  • Microsoft Office
    Քննարկումներ Microsoft Office ի բոլոր վարկածների մասին
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    0 Թեմաներ
    0 Գրառում
    Գրառումներ չկան
     
  • Ծրագրային միջոցների հայերենացում
    Հայերենացված ծրագրերի մասին քննարկումներ: Արաջարկություններ ծրագրերի հայերենացման վերաբերյալ: Քվեարկությունների կազմակերպում վիճելի հարցերի վերաբերյալ և այլն ...
    Մոդերատոր: Մյասնիկ
    2 Թեմաներ
    31 Գրառում
    Վերջին գրառումը val999 Անցնել վերջին գրառմանը
    01 հնս 2014, 18:45

Մուտք  •  Գրանցում

ՈՎՔԵՐ ԵՆ ՀԻՄԱ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈւՄ

Ընդամենը հաճախորդներ: 15, որից գրանցված: 0, թաքնված: 0 և հյուրեր: 15 (հիմնված է վերջին 60 րոպեում օգտվողների առկայության հիման վրա)
Ամենաշատ թվով հաճախորդներ: (233) այստեղ եղել է 05 փետ 2017, 14:11

Գրանցված օգտվողներ: գրանցված օգտվողներ չկան
Լեգենդ: Վարիչներ, Գերմոդերատորներ, Գրանցված օգտվողներ, Կոնֆերանսի վարիչ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

Ընդամենը գրառումներ: 249 • Թեմաներ: 39 • Լուսանկարներ՝ ցուցասրահում: 13 • Օգտվողներ: 49 • Նոր օգտվող՝ Avagyan

cron