MasisIT.am - Գրանցում

Մուտք գործելով կոնֆերանս «MasisIT.am» (այսուհետ «մենք», «մեր» «MasisIT.am», «http://masisit.am»), Դուք հաստատում եք ձեր համաձայնությունը հետևյալ պայմաններին: Եթե դուք համաձայն չեք դրանց հետ, խնդրում եմ, մի այցելեք և մի օգտվեք «MasisIT.am»-ի ֆորումներից: Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում փոխել այս կանոնները և անել ամեն հնարավորը՝ ձեզ այդ մասին տեղեկացնելու համար, սակայն ձեր կողմից ճիշտ կլիներ կանոնավոր ձևով նայել այս տեքստը փոփոխություններին ծանոթանալու համար, քանի որ «MasisIT.am» կոնֆերանսից օգտվելը պայմանների թարմացնելուց/ուղղումներից հետո նշանակում է ձեր համաձայնությունը նրանց հետ:

Մեր ֆորումները աշխատում են phpBB կոնֆերանսներ ստեղծող ծրագրային ապահովման ղեկավարման ներքո(հետագայում «նրանք», «phpBB ծրագրային ապահովում», «www.phpbb.com», «phpBB Group», «phpBB Teams»), թողարկված «General Public License» լիցենզիայով (հետագայում «GPL»). Այն կարելի է ներբեռնել www.phpbb.com հասցեից: phpBB ծրագրային ապահովման GPL լիցենզիայի սահմանափակումները խստորեն կապված է ինտերնետ-կոնֆերանսի կազմակերպման և աջակցման հետ, և phpBB Group-ը պատասխանատվություն չի կրում, թե ինչ է որոշել կոնֆերանսի ղեկավարությունը որպես թույլատրելի բովանդակություն թույլատրել/արգելել և/կամ վարքագիծը այնտեղ: phpBB-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք http://www.phpbb.com/ հասցեով:

Դուք համաձայնվում եք չտեղադրել վիրավորական, սպառնացող, զրպարտող, պոռնոգրաֆիկ բովանդակությամբ գրառումներ, ազգամիջյան երկպառակտության կոչեր և այլ գրառումներ, որոնք կարող են խախտել ձեր երկրի, «MasisIT.am» ֆորումների համար խնամորդի (hosting) ծառայություններ մատուցող երկրի կամ միջազգային օրենքները: Այդպիսի գրառումների տեղադրման փորձերը կբերեն կոնֆերանսից ձեզ անմիջապես հեռացնելուն, ըստ որում ձեր ինտերնետ-մատակարարը տեղյակ կպահվի այդ մասին, եթե դա մենք հարկ համարենք: Այդպիսի քաղաքականություն վարելու հնարավորություն ունենալու համար բոլոր գրառումների IP-հասցենեերը պահպանվում են: Դուք համաձայն եք, որ «MasisIT.am» ֆորումների վարիչները իրավունք ունեն ջնջել, խմբագրել, տեղափոխել կամ փակել ցանկագած թեմա, ցանկագած ժամանակ՝ ըստ իրենց հայեցողության: Որպես օգտվող դուք համաձայն եք, որ ձեր կողմից մուտքագրված տեղեկույթը պետք է պահպանվի տվյալների բազայում: Չնայած այն բանին, որ այդ տեղեկույթը առանց ձեր համաձայնության չի տրամադրվի երրորդ կողմին, ոչ «MasisIT.am» կոնֆերանսի ղեկավարությունը և ոչ էլ phpBB Group-ը չի կարող պատասխանատվություն կրել ծրագրահեների(hacking attempt) գործողությունների համար, ինչը կարող է բերել այդ տեղեկույթին չթույլատրված մատչելիության:

 
cron